Dvorana

Nalazimo se na adresi Marsovo polje 6, u prizemlju Doma braće Ribar.